ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Δ/ΝΣΗΣΤΗΛΕΦΩΝΑEMAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ2810-529300dntis@dipe.ira.sch.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ• Επιτροπές καταλληλότητας / Μισθώματα
• Κοινοβουλευτικός έλεγχος
• Μεταθέσεις, μόρια
• Αποσπάσεις
• Μητρώο εκ/κων- σχολείων
• Οργανικά, λειτουργικά κενά σχολείων
• Συμπλήρωση ωραρίου, κατανομή ειδικοτήτων
• Μονιμοποίηση Εκπαιδευτικών
2810-529320

FAX: 2810-372644
(Κεντρικό Δ/νσης)
mail@dipe.ira.sch.gr
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ• Πρωτόκολλο2810- 529321
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ /ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ• Αλληλογραφία (αποστολή – παραλαβή)2810-529332
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΠΑΡΑ
• Ηλεκτρονικό fax
• Διεκπεραίωση εγγράφων (Εσωτερική Διανομή)
• Έγκριση ημερησίων διδακτικών επισκέψεων
2810-529312
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ• Γραμματεία Δ/ντή
• Απεργίες
• Comenius
2810529300
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΕΛΕΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
• Μισθοδοσία μονίμων & αναπληρωτών2810529302 2810529304misthodosia@dipe.ira.sch.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΛΕΙΩ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
• Μαθητικό επίδομα
• Ξενόγλωσσα βιβλία
• Εγκρίσεις μετακίνησης
• Μεταφορές μαθητών
• Δικαστικά
• Οδοιπορικά
• Κατάρτιση-Παρακολούθηση προϋπολογισμού
2810529307
2810529308
FAX: 2810529307
dipeoik@dipe.ira.sch.gr
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ
• Αναπληρωτές ΕΣΠΑ (Παράλληλη Στήριξη/ΕΑΕΠ/ΖΕΠ)
• Αδειες αναπληρωτών εκπ/κών (ΕΣΠΑ /Κρατικού)
• Bεβαιώσεις, αναγνώριση προϋπηρεσίας, μισθολογική κατάταξη
2810-529309tdtha@dipe.ira.sch.gr
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ• Αναπληρωτές Κρατικού, αναπληρωτές ΕΣΠΑ (Ολοήμερα, ΕΣΠΑ Ειδικής Αγωγής)
• Βεβαιώσεις αναπληρωτών (Κρατικού, ΕΣΠΑ ολοήμερο, ΕΣΠΑ Ειδικής Αγωγής)
• Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών (Κρατικού)
2810-529311

2810-529310
ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΒΟΥΛΑ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ• Υπερωρίες
• Οδοιπορικά
• Εισηγήσεις ορισμού Προϊσταμένων/ Υπεύθυνων Ολοήμερων
• Πάσης Φύσεως Άδειες μονίμων Εκ/κών (εκτός κανονικών αδειών)
2810-529334tdthb@dipe.ira.sch.gr
ΓΙΟΥΛΗ ΚΑΝΑΚΑΚΗ• Αιτήσεις συνταξιοδότησης
• Λύση υπαλληλικής σχέσης (απόλυση, παραίτηση)
• ΔΑΥΚ
• Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, πλασματικού χρόνου παιδιών, σπουδών κλπ.
• Έκδοση πιστοποιητικών (βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών)
2810-529335

FAX: 2810-529339
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝdipeteth@dipe.ira.sch.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΜΑΡΙΑ ΑΣΥΝΑΝΟΓΛΟΥ2810-529313
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΧΡΥΣΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ• Ίδρυση, Έδρα, Όρια, Εσωτερική Οργάνωση Σχολικών Μονάδων, Κενά, Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος, Κατ’ οίκον διδασκαλία, Παράλληλη Στήριξη, Ίδρυση Τμημάτων   Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Τμήματα Ένταξης
• Μετεγγραφές Εξωτερικού
2810-529314
2810-529327

FAX: 2810529315
• Επισκέψεις στη Βουλή
• Θέματα ιδιωτικών σχολείων
2810-529312
ΠΥΣΠΕΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ
• Τήρηση πρακτικών Συμβουλίου
• Κλήση σε συνεδρίαση του Υ.Σ
• Οργανικά Κενά
• Αποφάσεις από πράξεις
• Πρωτόκολλο ΠΥΣΠΕ
• Εισηγήσεις ΠΥΣΠΕ (μεταπτυχιακοί τίτλοι)
2810-529305
2810-529328

FAX: 2810-529306
dipispe@dipe.ira.sch.gr
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ• MySchool
• Μηχανογράφηση- Ιστοσελίδα
• Ανάπτυξη Εφαρμογών
• Τήρηση Μητρώου Μισθοδοτούμενων
• Μηνιαίες/ Τριμηνιαίες Μεταβολές
• Διαύγεια
2810-529301it@dipe.ira.sch.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ2810-529318

FAX: 2810-529317
tay@dipe.ira.sch.gr