ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Δ/ΝΣΗΣΤΗΛΕΦΩΝΑEMAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2810-529300dntis@dipe.ira.sch.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΤΗΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2810529300
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ• Επιτροπές καταλληλότητας / Μισθώματα
• Κοινοβουλευτικός έλεγχος
• Μητρώο εκ/κων- σχολείων
• Οργανικά, λειτουργικά κενά σχολείων
• Συμπλήρωση ωραρίου, κατανομή ειδικοτήτων
• Μονιμοποίηση Εκπαιδευτικών
2810-529320

FAX: 2810-372644
(Κεντρικό Δ/νσης)
mail@dipe.ira.sch.gr
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
• Πρωτόκολλο
• Έγκριση ημερησίων διδακτικών επισκέψεων
2810- 529321
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ /ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
• Αλληλογραφία (αποστολή – παραλαβή)2810-529332
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ • Ηλεκτρονικό fax
• Διεκπεραίωση εγγράφων (Εσωτερική Διανομή)

2810-529312
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΜΕΛΕΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
• Μισθοδοσία μονίμων & αναπληρωτών2810529302 2810529304misthodosia@dipe.ira.sch.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΚΛΕΙΩ
ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
• Μαθητικό επίδομα
• Ξενόγλωσσα βιβλία
• Εγκρίσεις μετακίνησης
• Μεταφορές μαθητών
• Δικαστικά
• Οδοιπορικά
• Κατάρτιση-Παρακολούθηση προϋπολογισμού
2810529307
2810529308
FAX: 2810529307
dipeoik@dipe.ira.sch.gr
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
Ειδικότητες2810-529309tdtha@dipe.ira.sch.gr
ΜΠΑΛΟΥΡΗ ΑΝΑΤΟΛΗΕξειδικευμένη, ΕΚΟ
ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΑνάπτυξη δομών, Εξατομικευμένη, ΠΕΠ Κρήτης
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑΝηπιαγωγοί, Κρατικού2810-529310
ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΠΟΠΗ
Δάσκαλοι2810-529311
ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΚΑΜΠΙΤΑΚΗ ΒΟΥΛΑ • Υπερωρίες
• Οδοιπορικά
• Εισηγήσεις ορισμού Προϊσταμένων/ Υπεύθυνων Ολοήμερων
• Πάσης Φύσεως Άδειες μονίμων Εκ/κών (εκτός κανονικών αδειών)
2810-529334tdthb@dipe.ira.sch.gr
ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΓΙΟΥΛΗ • Αιτήσεις συνταξιοδότησης
• Λύση υπαλληλικής σχέσης (απόλυση, παραίτηση)
• ΔΑΥΚ
• Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, πλασματικού χρόνου παιδιών, σπουδών κλπ.
• Έκδοση πιστοποιητικών (βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών)
2810-529335

FAX: 2810-529339
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝdipeteth@dipe.ira.sch.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑΣΥΝΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2810-529313
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ • Ίδρυση, Έδρα, Όρια, Εσωτερική Οργάνωση Σχολικών Μονάδων, Κενά, Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος, Κατ’ οίκον διδασκαλία, Παράλληλη Στήριξη, Ίδρυση Τμημάτων   Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Τμήματα Ένταξης
• Μετεγγραφές Εξωτερικού
2810-529314
2810-529327

FAX: 2810529315
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ • Επισκέψεις στη Βουλή
• Θέματα ιδιωτικών σχολείων
2810-529312
ΠΥΣΠΕΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΡΟΚΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΡΡΑ ΗΛΙΑΝΝΑ
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
• Τήρηση πρακτικών Συμβουλίου
• Κλήση σε συνεδρίαση του Υ.Σ
• Οργανικά Κενά
• Αποφάσεις από πράξεις
• Πρωτόκολλο ΠΥΣΠΕ
• Εισηγήσεις ΠΥΣΠΕ (μεταπτυχιακοί τίτλοι)
• Μεταθέσεις
• Αποσπάσεις
2810-529305
2810-529328

FAX: 2810-529306
dipispe@dipe.ira.sch.gr
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ • MySchool
• Μηχανογράφηση - Ιστοσελίδα
• Ανάπτυξη Εφαρμογών
• Τήρηση Μητρώου Μισθοδοτούμενων
2810-529301it@dipe.ira.sch.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ2810-529318tay@dipe.ira.sch.gr