Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθησαν στην Π.Ε Ηρακλείου με την υπ’αριθμό Υ.Α 217413/Ε1/19-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας να παρουσιαστούν έως την Τετάρτη 04 /01/2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15) προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Λήψη Συνημμένου