Ενημερώνονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των πράξεων και όλων των ειδικοτήτων, ότι τα δικαιολογητικά απόλυσής τους θα είναι έτοιμα για να τα παραλάβουν από τη Δευτέρα 25/06/2018 και ώρες 09.00 π.μ. με 2.00 μ.μ, από τα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου.