Για να ανοίξετε το έγγραφο πατήστε εδώ

Για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ

Πινακες υπεραριθμιων Δημοτικών Σχολείων

Πινακες υπεραριθμιών Νηπιαγωγείων

Όμορες ομαδες Δ.Σ.

Ομορες ομαδες Νηπιαγωγείων

Λειτουργικά κενά Δημοτικών Σχολείων

Λειτουργικά κενά Νηπιαγωγείων

Λειτουργικά ΚΕΝΑ (σε ώρες) ΠΕ11

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (Μόνο για τους υπεράριθμους εκπειδευτικούς ΠΕ60 και ΠΕ11 και ΠΕ06)