Ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής έως 15 Μαΐου 2017.

Ημερομηνία υποβολής τελικών κειμένων έως 15 Ιουνίου 2017.

Λήψη συνημμένου