Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Ανωγειανό), Λ. Καλοκαιρινού 197, την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 08.30 π.μ.

Δελτίο Τύπου Ιουνίου 2018