Κατηγορία: Σημαντικά

Οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών για την υπ.αρ.:1ΓΕ/2019 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ. Διαβάστε πολύ καλά το Φ.Ε.Κ. 45/τ.Προκ.ΑΣΕΠ/24-12-19.  Η αίτηση συμπληρώνεται με δική σας ευθύνη. Προσκομίστε την αίτηση συμπληρωμένη καθώς και ένα φωτοαντίγραφο αυτής. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από τις 13/01/20 έως τις 12/02/20 από...
Συνέχεια...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς το θέμα και τον αριθμ. πρωτ.: 20191224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1ΓΕ κ 2ΓΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ
ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12- 2019
Συνέχεια...

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Για να ανοίξετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Παράταση προθεσμίας υποβολής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Λόγω της καθυστερημένης αποστολής από το ΥΠΑΙΘ της εγκυκλίου που αφορά στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και δεδομένου του φόρτου εργασίας που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες στις σχολικές μονάδες, σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα για την ψηφιακή υποβολή των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων...
Συνέχεια...

Ανακοίνωση πινάκων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ, βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων 2019-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2019-2020
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (εντός ΠΥΣΠΕ)  2019-2010
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2019-2010
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ 2019-2020
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 13-12-2019 έως και 18- 12-2019 και ώρα 15:00΄...
Συνέχεια...