Ενημέρωση για δικαιολογητικά απόλυσης αναπληρωτών

Ενημερώνονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των πράξεων και όλων των ειδικοτήτων, ότι τα δικαιολογητικά απόλυσής τους θα είναι έτοιμα για να τα παραλάβουν από τη Δευτέρα 25/06/2018 και ώρες 09.00 π.μ. με 2.00 μ.μ, από τα γραφεία της Δ/νσης...
Συνέχεια...

Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) με έδρα το Ηράκλειο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠ. ΕΡΓΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ
Συνέχεια...

Ανακοίνωση σχετικά με αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., λειτουργικές υπεραριθμίες & δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018

Ανακοίνωση
Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας
Συνέχεια...
Εκπαιδευτικά Θέματα

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2018-2019 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση

Εγκύκλιος

Συνέχεια...

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019

Λήψη Συνημμένου
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Αίτηση
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Διαβιβαστικό
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 Διαβ. Παιδαγ. Έκθεσης
Συνέχεια...
12