Πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών που παραμένουν στον τελικό κυρωμένο αξιολογικό πίνακα και δεν έχουν τοποθετηθεί, για την κάλυψη κενής θέσεων Διευθυντών των 4/θ Δημοτικών Σχολείων Γενικής Αγωγής: Αγ. Μύρωνα, Σταυρακίων, Σκαλανίου, Χουδετσίου και 4/θ 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου της Π.Ε Ηρακλείου

Εγκύκλιος
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση στο ορθό: Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών Δασκάλων (ΠΕ70), Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Φυσικής Αγωγής(ΠΕ11) Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ06) για το διδακτικό έτος 2018-2019

Ανακοινοποίηση στο ορθό όσον αφορά: α) τα λειτουργικά κενά δασκάλων: Προστίθεται ένα κενό στο 23ο ΔΣ (δεν υπήρχε πριν) και 1 κενό στο 48ο ΔΣ (από 2 σε 3) και αφαιρείται το κενό του 35ου ΔΣ. β) τα λειτουργικά κενά νηπιαγωγών:...
Συνέχεια...