Κατηγορία: Λοιπά

Πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79 και ΠΕ91

Για να δείτε τις τοποθετήσεις ΠΕ08 πατήστε εδώ.
Για να δείτε τις τοποθετήσεις ΠΕ79 πατήστε εδώ.
Για να δείτε τις τοποθετήσεις  ΠΕ91 πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ86

Για να δείτε τους πίνακες ΠΕ06 πατήστε εδώ
. Για να δείτε τους πίνακες ΠΕ11 πατήστε εδώ.
Για να δείτε τους πίνακες ΠΕ86 πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ86.

Για τους πίνακες κατάταξης ΠΕ06 πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες κατάταξης ΠΕ11 πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες κατάταξης ΠΕ86 πατήστε εδώ.
 
Συνέχεια...

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης τοποθέτησης αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Καλούνται οι αναπληρωτές Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής που προσελήφθησαν στη ΔΙΠΕ Ηρακλείου να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης σχολείων από σήμερα Σάββατο 29.08 έως και τη Δευτέρα 31.08 και ώρα 11:00 το πρωί. Πατώντας το σύνδεσμο, εισέρχεστε...
Συνέχεια...

Φόρμα υποβολής στοιχείων αναπληρωτών

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί / ΕΕΠ / ΕΒΠ, που έχετε προσληφθεί στη Διεύθυνσή μας, πρέπει να συμπληρώσετε έως και την Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 14:00 την παρακάτω φόρμα, ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, για να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης. https://forms.gle/29Mw1b4vGnJwn6qi8
Η υποβολή γίνεται...
Συνέχεια...

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄13) υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄του ΑΣΕΠ (βάσει της 3ΕΑ/2019 Προκήρυξης)

Εγκύκλιος_προθεσμιών_αιτήσεων
Πρόσκληση_ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ_3Υ4
Εγκύκλιος_προθεσμιών_αιτήσεων_ΕΑΕ_Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ_ΞΒ4
Εγκύκλιος_προθεσμιών_αιτήσεων_ΕΑΕ_Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ_ΞΒ4
 
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης για οριστική τοποθέτηση ΕΕΠ-ΕΒΠ

Για να ανοίξετε την πρόσκληση πατήστε εδώ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ανακοινοποίηση)
ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Συνέχεια...

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2020-2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ
 
Συνέχεια...