Κατηγορία: Γενική Ενημέρωση

ΙΣΤΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕ11 «Καλλιέργεια και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής»

Παρακαλούμε τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το ιστοσεμινάριο με θέμα : «Καλλιέργεια και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής”» να πατήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο. Πρόσκληση σε ιστοσεμινάριο για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκπ/κών Π.E. & Δ.Ε. κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) για πέντε σχολικά έτη

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Οδηγίες για την ειδική άδεια ευπαθών ομάδων

Οδηγίες
Μόνιμοι Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας (ευπαθείς ομάδες)
Απόφαση χορήγησης ειδικής άδειας (Ευπαθείς ομάδες)
Υπόδειγμα παραπεμπτικού σε θεράποντα ιατρό
Αναπληρωτές Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας (ευπαθείς ομάδες)
Απόφαση χορήγησης ειδικής άδειας (Ευπαθείς ομάδες)
Υπόδειγμα παραπεμπτικού σε θεράποντα ιατρό
Συνέχεια...

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...