Κατηγορία: Σχολικές Δραστηριότητες

Παράταση προθεσμίας υποβολής νέων αιτημάτων για έγκριση εκπ/κών προγραμμάτων/δράσεων για το σχολ. έτος 2020-2021 και επέκταση του χρόνου εφαρμογής των εγκεκριμένων εκπ/κών προγραμμάτων/δράσεων του σχολ. έτους 2019-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Συνέχεια...

ΚΠΕ Έδεσσας: Πρόσκληση ένταξης σχολικών μονάδων-μελών στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αξιοβίωτη Ανάπτυξη. Απορρίματα: τα χρήσιμα “άχρηστα”.

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2019-2020 ΔΠΕ Ηρακλείου από Υ.ΠΑΙ.Θ.

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2019-20
Συνέχεια...

Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το σεισμικό τόξο που μας… ενώνει» για το σχ. έτος 2019-20

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόσκληση για ένταξη σχολικών ομάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Όταν η Φύση δημιουργεί…πολιτισμό» που συντονίζει το Κ.Π.Ε Ομηρούπολης Χίου, για το σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσκληση
Αίτηση συμμετοχής
Συνέχεια...

Πρόσκληση για τη συμμετοχή σχολείων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. με θέμα «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» με φορέα – ιδρυτή το ΚΠΕ Κρεστένων

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

ΚΠΕ Βάμου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνέχιση λειτουργίας του Περιφερειακού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αλλάξτε Συμπεριφορές…ΑνακυκλωS.O.S. τε»

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...