Κατηγορία: Σεμινάρια – Ημερίδες – Συνέδρια

ΙΣΤΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕ11 «Καλλιέργεια και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής»

Παρακαλούμε τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το ιστοσεμινάριο με θέμα : «Καλλιέργεια και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής”» να πατήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο. Πρόσκληση σε ιστοσεμινάριο για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής
Συνέχεια...

Λήξη 3ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Επιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής στην Ειδική Αγωγή: α) ανατροφοδότηση από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς, β) διδακτικές εφαρμογές θεατρικής αγωγής-διαθεματική/ διεπιστημονική προσέγγιση, γ) δημιουργία δικτύου εκπαιδευτικών

Λήψη Συνημμένου
 
Συνέχεια...

Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΣΤ΄τάξης, σε εργαστηριακά σεμινάρια με τίτλο: «Προετοιμάζοντας το ταξίδι της μετάβασης σε γνώριμα και άγνωστα τοπία: Η βαλίτσα μου»

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ70 σε διαδικτυακά σεμινάρια για τη μετάβαση στο Γυμνάσιο
Συνέχεια...

ΜΑΡΤΙΝΟΥ Σ.- Σ.Ε.Ε 10ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ: “Διαδικτυακές επιμορφωτικές δράσεις για τους/τις εκπ/κούς της 10ης Σχολικής Ενότητας”

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...