Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Θέματα

5η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χορήγηση άδειας υπερωριακής απασχόλησης για προγράμματα κατ’ οίκον διδασκαλίας

5η πρόσκληση κατ’οίκον
Αίτηση κατ οίκον
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00  
Συνέχεια...

Τροποποίηση της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. με θέμα: “Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21”

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

2η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χορήγηση άδειας υπερωριακής απασχόλησης για προγράμματα κατ’ οίκον διδασκαλίας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ_signed
Αίτηση-κατ-οίκον ΝΕΑ
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 06/11/2020.
Συνέχεια...

ΚΠΕ Κορδελιού Βερτίσκου Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών ομάδων στο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» 2020-21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σχολεία ΕΘΔ Βιώσιμη Πόλη 2020-21-1
Περιγραφή ΕΘΔ Βιώσιμη Πόλη-1
Συνέχεια...

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – B’ Φάση

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...