Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Λήψη Συνημμένου
ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α2
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜ ΣΜΕΑΕ 2018
Συνέχεια...
Εκπαιδευτικά Θέματα

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2018-2019 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση

Εγκύκλιος

Συνέχεια...

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019

Λήψη Συνημμένου
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Αίτηση
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Διαβιβαστικό
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 Διαβ. Παιδαγ. Έκθεσης
Συνέχεια...

Δελτίο Τύπου για την απόκτηση τίτλου σπουδών Δημοτικού Σχολείου

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Ανωγειανό), Λ. Καλοκαιρινού 197, την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 08.30 π.μ. Δελτίο Τύπου Ιουνίου 2018
Συνέχεια...