Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Για να ανοίξετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΩΗΠ14653ΠΣ-ΒΜ2.pdf
ΑΙΤΗΣΗ απόσπασης σε φορείς
Συνέχεια...

Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021

Λήψη Συνημμένου
ΦΕΚ 2569/τΒ’/27-7-2019
Συνέχεια...

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2019-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3- ΔΙΑΒ. ΠΑΙΔΑΓ. ΕΚΘΕΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Συνέχεια...

Χωροταξική κατανομή για την εγγραφή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α’ τάξη των Γυμνασίων

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...