2η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χορήγηση άδειας υπερωριακής απασχόλησης για προγράμματα κατ’ οίκον διδασκαλίας

Λήψη Συνημμένου
Αίτηση
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου.
Συνέχεια...

1η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χορήγηση άδειας υπερωριακής απασχόλησης για προγράμματα κατ’ οίκον διδασκαλίας

Πρόσκληση
Αίτηση κατ οίκον
Συνέχεια...

1η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χορήγηση άδειας υπερωριακής απασχόλησης για προγράμματα κατ’ οίκον διδασκαλίας

1η Πρόσκληση
Αίτηση κατ οίκον
Συνέχεια...