Πρόσκληση των εκπαιδευτικών 1ου & 2ου Δημ. Σχ. Αρχανών σε αναστοχαστική συνάντηση κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων

Λήψη Συνημμένου
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των 1ου & 2ου Δημ. Σχ. Αρχανών σε αναστοχαστική συνάντηση του κύκλου προαιρετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέματα: «Διοίκηση και Διαχείριση Ομάδας, Συλλογικότητα, Team Building Management, Επικοινωνία, Γλώσσα Σώματος». Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τα...
Συνέχεια...

Πρόσκληση σε διασχολική επιμορφωτική ημερίδα

Λήψη Συνημμένου
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των Δημ. Σχ. Αγιών Παρασκιών, Κουνάβων, Μυρτιάς, Σκαλανίου, 11ου, 13ου και 42ου Ηρακλείου σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Από τη μοναχικότητα του “Εγώ” στο γονιμοποιό κύκλο του “Εμείς” στη σχολική μονάδα. Προκλήσεις και Δυσκολίες...
Συνέχεια...

Πρόσκληση των εκπαιδευτικών σε ενδοσχολική επιμόρφωση

Λήψη Συνημμένου
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του 37ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου σε ενδοσχολική επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Δουλεύοντας με ομάδες στην τάξη: πρακτικές εφαρμογές» και στόχους την επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στην ομαδοσυνεργατική προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης...
Συνέχεια...

«Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: Ανάπτυξη της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στη Σχολική Κοινότητα – μέρος Γ»

Λήψη Συνήμμένου
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο 1ο Δημ. Σχ. Μοιρών την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 (10:00-15:00).  
Συνέχεια...

«Βιωματικό εργαστήριο κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού»

Λήψη συνημμένου
  «Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ευαισθητοποιώντας τη σχολική κοινότητα στην πρόληψη και αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού-Cyberbullying»
Συνέχεια...