Κατηγορία: Διοικητικά Θέματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Προκήρυξη θέσης
Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ
Ηλεκτρονική Φόρμα
Συνέχεια...

Μεταθέσεις Εκπ/κών A/θμιας Εκπ/σης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ., έτους 2014

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης προσωρινού Διευθυντή στο 19ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου, στο 1ο Δημ.Σχ. Κρουσώνα, και στο Δημ. Σχ. Πύργου

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Δηλώσεις Βελτίωσης Θέσης – Οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση
Κενές οργανικές θέσεις (Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το 12ο Νηπ. Ηρακλείου)
Δήλωση Βελτίωσης Θέσης – Τοποθέτησης
Συνέχεια...

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π. ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014-2015 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. ) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχ.Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχ.έτους 2014-15

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...