Κατηγορία: Διοικητικά Θέματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Προκήρυξη θέσης
Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ
Ηλεκτρονική Φόρμα
Συνέχεια...

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Περιφ. Δυτ. Ελλάδας)

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόσκληση για τοποθέτηση προσωρινού Δ/ντή στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Τυμπακίου μέχρι τη λήξη του Σχολ.Έτους 2013-2014

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...