Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Πρόσκληση
ΑΙΤΗΣΗ
Υπεύθυνη δήλωση
Υ.Α._ΦΕΚ_B_4412_2018
N_4547_FEK_102A_12-06-2018
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον πίνακα κατάταξης. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θεατρικής αγωγής ΠΕ91,01 και ΠΕ91,02 την Τετάρτη 10-10-2018 στη 1 το μεσημέρι, στα γραφεία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, για να γίνει εκ νέου η τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες. Η διαδικασία τοποθέτησης επαναλαμβάνεται μετά από...
Συνέχεια...

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την διάθεση ενός εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 μόνιμου/ης ή αναπληρωτριας/η στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

«Τοποθέτηση Διευθυντών που παραμένουν στον τελικό κυρωμένο αξιολογικό πίνακα και δεν έχουν τοποθετηθεί, για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών του 23ου και 37ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου»

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

Λήψη συνημμένου
Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. θα διεξαχθούν την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018.
Συνέχεια...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων 2/θ και 1/θ Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων 1/θ ,2/θ και 3/θ λειτουργικά Δημοτικών Σχολείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2
Αιτηση Υποψηφίου
Συνέχεια...

(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης κλάδων ΠΕ60(Νηπιαγωγών) και ΠΕ70(Δασκάλων)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε Ηρακλείου την Τετάρτη 12/09/2018 και ώρα 17:15  προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες.   ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
Κενά θα δοθούν μισή...
Συνέχεια...

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ86,ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓ,ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓ, ΖΠΠ-ΕΚΟ.

 Τοποθετήσεις ΠΕ11
Τοποθετήσεις ΠΕ06
Τοποθετήσεις ΠΕ86
Τοποθετήσεις ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓ.
Τοποθετήσεις ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓ.
Τοποθετήσεις ΖΕΠ
Συνέχεια...