Κατηγορία: Διοικητικά Θέματα

Οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών για την υπ.αρ.:1ΓΕ/2019 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ. Διαβάστε πολύ καλά το Φ.Ε.Κ. 45/τ.Προκ.ΑΣΕΠ/24-12-19.  Η αίτηση συμπληρώνεται με δική σας ευθύνη. Προσκομίστε την αίτηση συμπληρωμένη καθώς και ένα φωτοαντίγραφο αυτής. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από τις 13/01/20 έως τις 12/02/20 από...
Συνέχεια...

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρ. 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’).

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς το θέμα και τον αριθμ. πρωτ.: 20191224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1ΓΕ κ 2ΓΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ
ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12- 2019
Συνέχεια...

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Για να ανοίξετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Ανακοίνωση πινάκων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ, βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων 2019-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2019-2020
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (εντός ΠΥΣΠΕ)  2019-2010
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2019-2010
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ 2019-2020
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 13-12-2019 έως και 18- 12-2019 και ώρα 15:00΄...
Συνέχεια...

Πρόσκληση για τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Στ΄ Φάσης

Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα γίνει αύριο 11/12/2019. Στις 12:00μ. θα τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί  ειδικοτήτων και στη 1:30μ.μ.  θα τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί  ΠΕ60 και ΠΕ70,  στη Διεύθυνση  Π.Ε. Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15, 2ος όροφος). Κενά, κατατάξεις και ενστάσεις, μία ώρα πριν...
Συνέχεια...

Προκήρυξη για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή/τριας για το 7/Θ 1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας της Π.Ε. Ηρακλείου.

Για να ανοίξετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.
N_4547_FEK_102A_12-06-2018
Υ.Α._ΦΕΚ_B_4412_2018
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 
Συνέχεια...

Έναρξη Α’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 2019

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του Α΄ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας  έτους 2019 στην ιστοσελίδα www.apografi.gov.gr
. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται από 03 Δεκεμβρίου έως και την 17η Δεκεμβρίου 2019.
Συνέχεια...

Πίνακες κατάταξης Παράλληλης Στήριξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ΄ Φάσης

Πίνακας κατάταξης Παράλληλης  Στήριξης ΠΕ60
Πίνακας κατάταξης Παράλληλης  Στήριξης  ΠΕ70
 
Συνέχεια...