Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις σχολικές μονάδες της Π.Ε Ηρακλείου

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Ειδικη Αγωγή)
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
Συνέχεια...

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την διάθεση μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ 70(1) και ΠΕ60(2) στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Λήψη Συννημένου
Συνέχεια...

Προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν. Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση από Τρίτη 19-09-2017 έως και Πέμπτη 21-09-2017 στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου.
Συνέχεια...

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης στήριξης, ΠΕ08, ΠΕ32-18.41 της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί Παράλληλης στήριξης, ΠΕ08, ΠΕ32-18,41 ότι η τοποθέτησή τους θα γίνει στη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15) ως εξής:   Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου ΠΕ 08                              ...
Συνέχεια...

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05 (Γαλλικών), ΠΕ06 (Αγγλικών), ΠΕ07 (Γερμανικών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ16 (Μουσικής), ΠΕ19-20 (Πληροφορικής)

ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ19-20
Συνέχεια...

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ18.41 της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ότι η τοποθέτησή τους θα γίνει στη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15), ως εξής: Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου ΠΕ05 – ΠΕ07 ώρα 15:00 ΠΕ11                ώρα 15:30 ΠΕ19 – 20      ώρα 16:30 ΠΕ06    ...
Συνέχεια...