Τοποθέτηση διευθυντών για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφ. Ενότητας Ηρακλείου για τις οποιες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Απόσπασης – Οριστικής τοποθέτησης στην Διεύθυνση Π.Ε Ηρακλείου

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης – οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου, καθώς και των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν  απο άλλα ΠΥΣΠΕ σε αυτήν, παρατείνεται έως την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:οο (Σχετ...
Συνέχεια...

Πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον τελικό ανασυνταγμένο αξιολογικό πίνακα της Π.Ε Ηρακλείου, για την κάλυψη των θέσεων Διευθυντών 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων Π.Ε Ηρακλείου οι οποίες παραμένουν κενές

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Τοποθέτηση Διευθυντών 4/θεσίων και άνω σχολικών μονάδων γενικής αγωγής και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) της Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για αναληψη υπηρεσιας Δντων
Απόφαση τοποθέτησης. Δ/ντών . ΠΕ Ηρακλείου
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Συνέχεια...

Κύρωση τελικού ανασυνταγμένου ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Τελικός ανασυνταγμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας
Συνέχεια...

Πρόσκληση για δήλωση προτιμήσεων 4/θέσιων και άνω οργανικά σχολικών μονάδων υποψηφίων Διευθυντριών/ντών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Ανακοίνωση – Πρόσκληση
Πίνακας 4/θεσίων & άνω Δ.Σ. Γενικής Αγωγής
Πίνακας 4/θεσίων & άνω Δ.Σ. Ειδικής Αγωγής
Δήλωση προτίμησης για Δ.Σ. Γενικής Αγωγής
Δήλωση προτίμησης για Δ.Σ. Ειδικής Αγωγής
Συνέχεια...

Ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις υποψηφίων Δ/ντών-ντριών για τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες Γενικής & Ειδικής Αγωγής της ΔΙ.Π.Ε. Ηρακλείου

Σε συνέχεια της από 21/07/2017 ανακοίνωσής μας σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφίων Δ/ντών-ντριών
, σας ενημερώνουμε ότι
Συνέχεια...

Ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις υποψηφίων Δ/ντών-ντριών για τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες Γενικής & Ειδικής Αγωγής της ΔΙ.Π.Ε. Ηρακλείου

Προς διευκόλυνση των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων στις 25-07-2017, αναρτούμε πίνακα των 4/θ και άνω  σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής. Παρακαλούμε κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης...
Συνέχεια...

Ανάρτηση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών, κατά φθίνουσα σειρά, μετά τη προσθήκη της βαθμολογίας της συνέντευξης

Ανακοίνωση
Πίνακας Αποκλειόμενων
Τελικός αξιολογικός πίνακας μετά τη συνέντευξη
Συνέχεια...