Δεύτερη φάση τοποθέτησης μεταταγμένων και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 σε κενές οργανικές θέσεις της Π.Ε. Ηρακλείου

Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων
Συνέχεια...

Ανακοίνωση σχετικά με αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., λειτουργικές υπεραριθμίες & δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Τοποθέτηση μεταταγμένων και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 σε κενές οργανικές θέσεις της Δ/νσης Π.Ε Ηρακλείου

ΠΕ 05
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 86
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι εκπ/κοί ενδιαφέρονται να ζητήσουν διόρθωση, τυχόν λαθών ή παραλείψεων αυτών των τοποθετήσεων, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου από την Παρασκευή 15/06/2018 έως και την Τρίτη...
Συνέχεια...

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας) που ανήκουν στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου για υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης σε Σχολικές Μονάδες της Π.Ε. Ηρακλείου

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας) που ανήκουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου, να προσέλθουν στη Διεύθυνση της Π.Ε. Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15, 2ος όροφος) από την Πέμπτη 07-06-2018 έως και την Τρίτη 12-06-2018 και ώρα 14:00, για...
Συνέχεια...

Οδηγίες για την τοποθέτηση των μεταταγμένων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86

  Καλούνται οι εκπ/κοί των ειδικοτήτων ΠΕ05, 07, 08 & 86 που έχουν μεταταχθεί από τη Β/θμια Εκπ/ση στην ΔΙ.Π.Ε. Ηρακλείου, να προσέλθουν στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου από την Πέμπτη 07-06-2018 έως και την Τρίτη 12-06-2018 και ώρα 14:00, για να...
Συνέχεια...

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06(Αγγλικής Φιλολογίας) – ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής) που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Οριστικοποίηση μεταθέσεων – τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Εγκύκλιος
Πίνακες ανά κλάδο: ΠΕ06
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ60
ΠΕ70
Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση στο ορθό των κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ70(Δασκάλων),οι οποίες αφορούν τις βετλιώσεις θέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Λόγω τεχνικού προβλήματος του Excel δεν δημοσιεύτηκαν όλα τα κενά του κλάδου ΠΕ70(Δασκάλων). Αν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να αλλάξει βάση των νέων κενών την δήλωση που έχει ήδη καταθέσει, να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ στο 2810529-305/328 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ70
Συνέχεια...
Ανακοινώσεις

Πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου (Γενικής και Ειδικής Αγωγής), κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης

Κ Α Λ ΟΥΝΤΑΙ  οι Εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης (βελτίωση θέσης) που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης, στην οποία...
Συνέχεια...

Επικαιροποιημένοι Πίνακες με τα μόρια όσων εκπαιδευτικών υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης- οριστικής τοποθέτησης

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...