Ανακοίνωση τελικού προγράμματος & χώρου διεξαγωγής συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Διευθυντές 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων

Ανακοίνωση
Πρόγραμμα Συνεντεύξεων
Συνέχεια...

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου, όπως αυτός προέκυψε μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση στο ορθό του Προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μορίων Βελτιώσεων – Οριστικών τοποθετήσεων

Η Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης, εκπαιδευτικών για το Σχολικό Έτος 2016-2017. Πίνακας βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων
Συνέχεια...

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Μορίων Βελτιώσεων – Οριστικών τοποθετήσεων – Υποβολή ενστάσεων

Η Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης, εκπαιδευτικών για το Σχολικό Έτος 2016-2017. Ανακοίνωση
Πίνακας βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων
Έντυπο ένστασης
Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από...
Συνέχεια...

Ανακοίνωση για τα δικαιολογητικά που αφορούν τις αιτήσεις για Βελτίωση Θέση – Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ)

Ανακοίνωση
Συνέχεια...

Τοποθέτηση Αναπληρωτων Εκπαιδευτικων ΠΕ 70,ΠΕ 32,ΠΕ 11,ΠΕ 06

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων ΠΕ 70,ΠΕ 32,ΠΕ 11,ΠΕ 06 που προσελήφθησαν στην Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου  να παρουσιαστούν την Τρίτη 21/02/2017 και ώρα 14:30 στα γραφεία της Διεύθυνσης για να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες. Τα κενά των σχολικών μονάδων και ο...
Συνέχεια...