Κατηγορία: Ανακοινώσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε

Προκήρυξη για πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/τριων σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Ηρακλείου

Για να ανοίξετε την προκήρυξη πατήστε  εδώ
. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
YΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ
N_4547_ΦΕΚ_102A_12-06-2018
Υ.Α._ΦΕΚ_B_4412_2018
   
Συνέχεια...

Προκήρυξη για πλήρωση κενούμενη θέσης Διευθυντή/τριας για το 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Άνω Βιάννου της Π.Ε. Ηρακλείου

Για να ανοίξετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.
YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ υποψ Διευθυντη
N_4547_FEK_102A_12-06-2018
Συνέχεια...

Ανακοίνωση τελικού αξιολογικού Πίνακα Μοριοδότησης Υποψηφίων για την πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/τριας 5/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Βαγιονιάς της Π.Ε. Ηρακλείου

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ.
Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Για να ανοίξετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05(Γαλλικών) και ΠΕ07(Γερμανικών)

Για να δείτε τον πίνακα με τις τοποθετήσεις ΠΕ05 πατήστε εδώ.
Για να δείτε τον πίνακα με τις τοποθετήσεις ΠΕ07 πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Πίνακες τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ06 (Αγγλικών)-Ανακοινοποίηση

Λόγω τεχνικού προβλήματος της πλατφόρμας  δηλώσεων, προκλήθηκε πρόβλημα στην ορθή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ06 (Αγγλικών). Σας επισυνάπτουμε νέο πίνακα με την ορθή τοποθέτηση. ΠΕ06-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_signed
Συνέχεια...

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ05 (Γαλλικών) και ΠΕ07 Γερμανικών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ05 (Γαλλικών) και ΠΕ07  (Γερμανικών). Παρακαλείσθε να εξετάσετε προσεκτικά τα πακέτα προς επιλογή. Έπειτα, να δηλώσετε κατά αύξοντα αριθμό τις προτιμήσεις σας. Κάθε πακέτο μπορεί να δηλωθεί μόνο μια φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προτείνεται να δηλώσετε σειρά προτίμησης για όλα τα πακέτα προς...
Συνέχεια...

Πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79 και ΠΕ91

Για να δείτε τις τοποθετήσεις ΠΕ08 πατήστε εδώ.
Για να δείτε τις τοποθετήσεις ΠΕ79 πατήστε εδώ.
Για να δείτε τις τοποθετήσεις  ΠΕ91 πατήστε εδώ.
Συνέχεια...