«Σχετικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις σχολικού έτους 2017 – 2018»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 190077/Ε1/6-11-2017  εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-18«(  https://goo.gl/GTL3TH
 σελ 29, Μέρος τρίτο, Κεφάλαιο Β’) προβλέπεται χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των μεταθέσεων(Παρασκευή 23/3/2018)  για αίτηση αμοιβαίας...
Συνέχεια...

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας η οποία αφορά και εκπαιδευτικούς με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο»

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών που παραμένουν στον τελικό κυρωμένο αξιολογικό πίνακα και δεν έχουν τοποθετηθεί, για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Γαλιάς της Π.Ε Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Ανακοίνωση Τελικών Πινάκων Μορίων Μεταθέσεων – Βελτιώσεων – Οριστικών τοποθετήσεων

Κατόπιν διενέργειας ελέγχου των αιτήσεων μεταθέσεων από το Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Μεταθέσεων του ΥΠΠΕΘ, διορθώθηκαν τα εκ παραδρομής λάθη στα μόρια δυσμενών συνθηκών, λόγω τεχνικού προβλήματος του συστήματος. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη και αιτήσεις εκπαιδευτικών επί της...
Συνέχεια...

Ανακοίνωση Τελικών Πινάκων Μορίων Μεταθέσεων – Βελτιώσεων – Οριστικών τοποθετήσεων

Κατόπιν της περιόδου υποβολής ενστάσεων επί των πινάκων μοριοδότησης βάση της Εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ. 190077/Ε1/ 06-11-2017, ανακοινοποιούμε τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών για το Σχολικό Έτος 2017-2018. Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή
Συνέχεια...

Ανακοίνωση μονάδων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ, βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων

Κοινοποιούμε τους πίνακες με τα μόρια μεταθέσεων 1. από περιοχή σε περιοχή και από περιοχή σε περιοχή σε  ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου, σχολικού έτους 2017-18, ως εξής:
Συνέχεια...

Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΕΚΟ-ΖΕΠ & ΠΕ70-ΠΕ60

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΕΚΟ-ΖΕΠ & ΠΕ70-ΠΕ60 να παρουσιαστούν την Δευτέρα 13-11-2017 και ώρα 14:30 στη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15) προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες.
Συνέχεια...

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β’ Φάσης (Παράλληλης Στήριξης)

Καλούνται οι  αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Β’ Φάσης (Παράλληλης Στήριξης) να παρουσιαστούν την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου και ώρα 09:00 π.μ στη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15) προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες.
Συνέχεια...