Προκήρυξη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Επιλογή των Προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

22043_1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
Συνέχεια...

Προκήρυξη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Επιλογή των Προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

22049_1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
Συνέχεια...

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄13) υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄του ΑΣΕΠ (βάσει της 3ΕΑ/2019 Προκήρυξης)

103308_1595929221_22003_1_100541_Ε1_Εγκύκλιος_προθεσμιών_αιτήσεων_ΕΑΕ_Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ_ΞΒ4
103308_1595929340_22003_2_99231_Ε1_Υ.Α._Πρόσκληση_ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ_3Υ4
22002_1_100541_Ε1_Εγκύκλιος_προθεσμιών_αιτήσεων_ΕΑΕ_Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ_ΞΒ4
22002_1_100541_Ε1_Εγκύκλιος_προθεσμιών_αιτήσεων_ΕΑΕ_Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ_ΞΒ4
 
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2020-21 και από το ημερολογιακό έτος 2021 νοτίου ημισφαιρίου

(ΩΩΡΛ46ΜΤΛΗ-ΞΙΘ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Συνέχεια...

Εγκύκλιος για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε περιοχή ή ΚΕΣΥ των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2020-2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΕΠΕΒΠ
Συνέχεια...

Aποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συμπληρωματικό Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών_2020_2021
Συνέχεια...

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88-Ανανέωση ενδιαφέροντος

Εκκρεμείς μετατάξεις Ν.1824-88
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Συνέχεια...
12