Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους εργασίας του δημόσιου τομέα (εξαιρουμένων των υπηρεσιών υγείας και των σχολείων)

Λήψη Συννημένου
Συνέχεια...

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση αναπληρωτών

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση αναπληρωτών (εκτός της γενικής παιδείας) παρατείνεται μέχρι τις 31/08/2020 και ώρα 17.00 .
Συνέχεια...

Προκήρυξη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Επιλογή των Προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

22043_1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
Συνέχεια...

Προκήρυξη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Επιλογή των Προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

22049_1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
Συνέχεια...

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄13) υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄του ΑΣΕΠ (βάσει της 3ΕΑ/2019 Προκήρυξης)

Εγκύκλιος_προθεσμιών_αιτήσεων
Πρόσκληση_ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ_3Υ4
Εγκύκλιος_προθεσμιών_αιτήσεων_ΕΑΕ_Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ_ΞΒ4
Εγκύκλιος_προθεσμιών_αιτήσεων_ΕΑΕ_Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ_ΞΒ4
 
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2020-21 και από το ημερολογιακό έτος 2021 νοτίου ημισφαιρίου

(ΩΩΡΛ46ΜΤΛΗ-ΞΙΘ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Συνέχεια...