Αλλαγή διεύθυνσης ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Ηρακλείου

Νέα διεύθυνση: https://dipeira.gov.gr