Ανακοίνωση τελικού προγράμματος & χώρου διεξαγωγής συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Διευθυντές 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων

Ανακοίνωση
Πρόγραμμα Συνεντεύξεων
Συνέχεια...

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου, όπως αυτός προέκυψε μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση στο ορθό του Προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Ανακοίνωση για τα δικαιολογητικά που αφορούν τις αιτήσεις για Βελτίωση Θέση – Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ)

Ανακοίνωση
Συνέχεια...

Τοποθέτηση Αναπληρωτων Εκπαιδευτικων ΠΕ 70,ΠΕ 32,ΠΕ 11,ΠΕ 06

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων ΠΕ 70,ΠΕ 32,ΠΕ 11,ΠΕ 06 που προσελήφθησαν στην Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου  να παρουσιαστούν την Τρίτη 21/02/2017 και ώρα 14:30 στα γραφεία της Διεύθυνσης για να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες. Τα κενά των σχολικών μονάδων και ο...
Συνέχεια...

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ 11, ΠΕ 06

ΠΕ 06 Ζήκου Μαρία   τοποθετήθηκε στο Δ.Σ Πιτσιδίων (10 ώρες), Δ.Σ Βαγιονιάς (5 ώρες),Δ.Σ 1 Αρχανών (9 ώρες) Μανασσάκη Μαρία τοποθετήθηκε στο Δ.Σ Πετροκεφαλίου (14 ώρες), Δ.Σ Βώρων (4 ώρες), Δ.Σ 1 Μοιρών (4 ώρες), Δ.Σ Τυμπακίου (2 ώρες) Κλάγγου Σταματία τοποθετήθηκε στο 1 Δ.Σ Τυμπακίου (24 ώρες) Παπαδάκη Αριστέα τοποθετήθηκε...
Συνέχεια...

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ11 ΠΕ16.01 ΠΕ19-ΠΕ20

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ05 ΠΕ06  ΠΕ11 ΠΕ16.01 ΠΕ19-ΠΕ20   που προσελήφθησαν στις 17/01/2016 να παρουσιαστουν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου την Πέμπτη 19/01/2017 και ώρα 13:00 για την τοποθετησή τους
Συνέχεια...

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής αγωγής και τμημάτων ένταξης

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής  αγωγής και τμημάτων ένταξης που προσελήφθησαν στις 13/01/2017 να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου την Τρίτη 17/01/2017 και ώρα 14:30 για να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες. Πίνακες κατάταξης και κενά θα αναρτηθούν στη Διεύθυνση Π.Ε...
Συνέχεια...