Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον πίνακα κατάταξης. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θεατρικής αγωγής ΠΕ91,01 και ΠΕ91,02 την Τετάρτη 10-10-2018 στη 1 το μεσημέρι, στα γραφεία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, για να γίνει εκ νέου η τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες. Η διαδικασία τοποθέτησης επαναλαμβάνεται μετά από...
Συνέχεια...

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την διάθεση ενός εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 μόνιμου/ης ή αναπληρωτριας/η στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

«Τοποθέτηση Διευθυντών που παραμένουν στον τελικό κυρωμένο αξιολογικό πίνακα και δεν έχουν τοποθετηθεί, για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών του 23ου και 37ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου»

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων 2/θ και 1/θ Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων 1/θ ,2/θ και 3/θ λειτουργικά Δημοτικών Σχολείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2
Αιτηση Υποψηφίου
Συνέχεια...

(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης κλάδων ΠΕ60(Νηπιαγωγών) και ΠΕ70(Δασκάλων)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε Ηρακλείου την Τετάρτη 12/09/2018 και ώρα 17:15  προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες.   ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
Κενά θα δοθούν μισή...
Συνέχεια...

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ86,ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓ,ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓ, ΖΠΠ-ΕΚΟ.

 Τοποθετήσεις ΠΕ11
Τοποθετήσεις ΠΕ06
Τοποθετήσεις ΠΕ86
Τοποθετήσεις ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓ.
Τοποθετήσεις ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓ.
Τοποθετήσεις ΖΕΠ
Συνέχεια...

Τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ79, ΠΕ91

Πακέτα-Κενά: ΠΕ79
ΠΕ91
Πίνακες κατάταξης: Κατάταξη ΠΕ07
Κατάταξη ΠΕ08
Κατάταξη ΠΕ91,01-91,02
Κατάταξη ΠΕ79,01
  Ώρες τοποθέτησης: 14:00 ΠΕ07 15:00 ΠΕ79 16:00 ΠΕ91 19:00 ΠΕ08   Τα κενά των ΠΕ08 θα αναρτηθούν αργότερα.
Συνέχεια...

Τοποθετήσεις ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ79, ΠΕ91

Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ07 θα γίνουν στα γραφεία της Διεύθυνσης στις 14:00. Κενά και πίνακες κατάταξης ΠΕ79 και ΠΕ91 θα αναρτηθούν το πρωί της Τρίτης 11/09/2018. Οι τοποθετήσεις ΠΕ79, ΠΕ91 και ΠΕ08 θα γίνουν μετά το μεσημέρι, με τη σειρά...
Συνέχεια...