Προκήρυξη για πλήρωση κενούμενη θέσης Διευθυντή/τριας για το 5/Θ Δημοτικό Σχολείο Βαγιονιάς της Π.Ε. Ηρακλείου

Για να ανοίξετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.
ΑΙΤΗΣΗ
YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Συνέχεια...

Παράταση αιτήσεων αποσπάσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου και προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Παρατείνονται οι αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου καθώς και οι αιτήσεις προσωρινής τοποθέτησης των αποσπασμένων από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 2:00 μ.μ. Ενημερώνουμε επίσης όλους τους ενδιαφερόμενους  εκπαιδευτικούς ότι όλα τα σχολεία του...
Συνέχεια...

Οριστική τοποθέτηση Νεοδιόριστων Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(ΕΒΠ)» ΦΕΚ 241/τ.Γ΄/9-3-2020

Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε εδώ
Συνέχεια...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021

Από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ
Στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Συνέχεια...

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. και δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ60, ΠΕ70

Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: https://srv1-dipe.ira.sch.gr/apospaseis
 
Συνέχεια...

Πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Για να ανοίξετε το έγγραφο πατήστε εδώ.
ΑΙΤΗΣΗ-Α
Υπ.-Δήλωση
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης για οριστική τοποθέτηση ΕΕΠ-ΕΒΠ

Για να ανοίξετε την πρόσκληση πατήστε εδώ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ανακοινοποίηση)
ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Συνέχεια...

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης νεοδιόριστων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Για να ανοίξετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ
. Για να ανοίξετε τον πίνακα πατήστε εδώ
.
Συνέχεια...

Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Για να ανοίξετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.
Ανάληψης-υπηρεσίας (έντυπο)
Συνέχεια...

Πρόσκληση για αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου

Για να ανοίξετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ
Συνέχεια...