Πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής, 3-μηνης σύμβασης

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ (ανακοινοποίηση)
Συνέχεια...

Πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής, 3-μηνης σύμβασης

Για τον πίνακα ΠΕ60 πατήστε εδώ.
Για τον πίνακα ΠΕ70 πατήστε εδώ
.
Συνέχεια...

Πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60EAE και ΠΕ70EAE, 3-μηνης σύμβασης

Για τους πίνακες ΠΕ60ΕΑΕ (Παράλληλης Στήριξης) πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες ΠΕ70ΕΑΕ (Παράλληλης Στήριξης) πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες ΠΕ60 και ΠΕ70 σε Ειδικά Σχολεία και Τ.Ε.  πατήστε εδώ.
 
Συνέχεια...

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60EAE και ΠΕ70EAE, 3-μηνης σύμβασης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3-ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Παρακαλείσθε να εξετάσετε προσεκτικά τα πακέτα προς επιλογή. Έπειτα, να δηλώσετε κατά αύξοντα αριθμό τις προτιμήσεις σας. Κάθε πακέτο μπορεί να δηλωθεί μόνο μια φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προτείνεται να δηλώσετε σειρά προτίμησης για όλα τα πακέτα προς επιλογή. Σε περίπτωση που...
Συνέχεια...

Πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής (Γ΄Φάση)

Για να ανοίξετε τον πίνακα ΠΕ05 πατήστε εδώ
Για να ανοίξετε τον πίνακα ΠΕ06 πατήστε εδώ
Για να ανοίξετε τον πίνακα ΠΕ07 πατήστε  εδώ.
Για να ανοίξετε τον πίνακα ΠΕ08 πατήστε εδώ.
Για να ανοίξετε τον πίνακα ΠΕ11 πατήστε...
Συνέχεια...

Πίνακες τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 (Παράλληλης Στήριξη)

Για να ανοίξετε τον πίνακα ΠΕ60 πατήστε εδώ
. Για να ανοίξετε τον πίνακα ΠΕ70 πατήστε εδώ
.
Συνέχεια...

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής (Γ΄ Φάσης)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Παρακαλείσθε να εξετάσετε προσεκτικά τα πακέτα προς επιλογή. Έπειτα, να δηλώσετε κατά αύξοντα αριθμό τις προτιμήσεις σας. Κάθε πακέτο μπορεί να δηλωθεί μόνο μια φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προτείνεται να δηλώσετε σειρά προτίμησης για όλα τα πακέτα προς επιλογή. Σε περίπτωση που δηλώσετε λιγότερα...
Συνέχεια...

Ανακοίνωση σχετικά με την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης και Ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής

Η τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής, ΠΕ60 (Παράλληλης Στήριξης) και  ΠΕ70 (Παράλληλης Στήριξης) θα πραγματοποιηθεί αύριο 9/10/2020.
Συνέχεια...