Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης στήριξης, ΠΕ08, ΠΕ32-18.41 της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί Παράλληλης στήριξης, ΠΕ08, ΠΕ32-18,41 ότι η τοποθέτησή τους θα γίνει στη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15) ως εξής:   Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου ΠΕ 08                              ...
Συνέχεια...

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05 (Γαλλικών), ΠΕ06 (Αγγλικών), ΠΕ07 (Γερμανικών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ16 (Μουσικής), ΠΕ19-20 (Πληροφορικής)

ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ19-20
Συνέχεια...

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ18.41 της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ότι η τοποθέτησή τους θα γίνει στη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15), ως εξής: Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου ΠΕ05 – ΠΕ07 ώρα 15:00 ΠΕ11                ώρα 15:30 ΠΕ19 – 20      ώρα 16:30 ΠΕ06    ...
Συνέχεια...

Αξιολογικός πίνακας πλήρωσης θέσεων Διευθυντών κενών Σχολικών Μονάδων

Αξιολογικός πίνακας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Ενστάσεις που αφορούν στον αξιολογικό  πίνακα  θα γίνονται δεκτές έως Τετάρτη 06-9-2017 και ώρα 13.00 στο γραφείο του ΠΥΣΠΕ.
Συνέχεια...

Ανάκληση αιτήσεων απόσπασης

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ανακαλέσουν την αίτηση απόσπασης τους (Εντός ΠΥΣΠΕ), να επικοινωνήσουν με το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου στο 2810-529305/529328 έως την Τετάρτη 30 Αυγούστου και ώρα 15:00
Συνέχεια...

Δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης αποσπασμένων, από άλλα ΠΥΣΠΕ, εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ19-20, ΠΕ60, ΠΕ70 που αποσπάστηκαν στην Π.Ε Ηρακλείου κατά την Α φάση αποσπάσεων και ΔΕΝ έχουν κάνει δήλωση τοποθέτησης , καθώς και οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων που αποσπάστηκαν κατά την Β φάση αποσπάσεων,...
Συνέχεια...

Ανακοίνωση σχετικά με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, του Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου

Ληψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70(Δασκάλων) ΠΕ 11 (Φυσικής αγωγής)

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...