Δεύτερη φάση τοποθέτησης μεταταγμένων και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 σε κενές οργανικές θέσεις της Π.Ε. Ηρακλείου

Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων
Συνέχεια...

Τοποθέτηση μεταταγμένων και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 σε κενές οργανικές θέσεις της Δ/νσης Π.Ε Ηρακλείου

ΠΕ 05
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 86
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι εκπ/κοί ενδιαφέρονται να ζητήσουν διόρθωση, τυχόν λαθών ή παραλείψεων αυτών των τοποθετήσεων, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου από την Παρασκευή 15/06/2018 έως και την Τρίτη...
Συνέχεια...

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06(Αγγλικής Φιλολογίας) – ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής) που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018-2019 και το ημερολογιακό έτος 2019 του Νοτίου Ημισφαιρίου

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση στο ορθό των κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ70(Δασκάλων),οι οποίες αφορούν τις βετλιώσεις θέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Λόγω τεχνικού προβλήματος του Excel δεν δημοσιεύτηκαν όλα τα κενά του κλάδου ΠΕ70(Δασκάλων). Αν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να αλλάξει βάση των νέων κενών την δήλωση που έχει ήδη καταθέσει, να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ στο 2810529-305/328 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ70
Συνέχεια...
Ανακοινώσεις

Πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου (Γενικής και Ειδικής Αγωγής), κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης

Κ Α Λ ΟΥΝΤΑΙ  οι Εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης (βελτίωση θέσης) που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης, στην οποία...
Συνέχεια...

Επικαιροποιημένοι Πίνακες με τα μόρια όσων εκπαιδευτικών υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης- οριστικής τοποθέτησης

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα με τα κενά για οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς

Επισυνάπτεται πίνακας με τα οργανικά κενά, τα οποία αφορούν τους οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς  κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) Εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στον πίνακα οργανικών κενών το 46 Δημ. Σχολ. Ηρακλείου . Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...