Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα

Λήψη Συνημμένου
Προσκαλούμε τους /τις εκπαιδευτικούς της Γ’ & Δ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της 2ης και 4ης Περιφέρειας σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Επιμόρφωση στο μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο». Η ημερίδα έχει εγκριθεί με την αριθμ. 12098/ 09-11-2017...
Συνέχεια...

«7η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χορήγηση άδειας υπερωριακής απασχόλησης για προγράμματα κατ’ οίκον διδασκαλίας»

7η Πρόσκληση
Αίτηση
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00
Συνέχεια...