Η Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης, εκπαιδευτικών για το Σχολικό Έτος 2016-2017.

Ανακοίνωση

Πίνακας βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Έντυπο ένστασης

  • Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από Τετάρτη 05-04-2017 έως και την Παρασκευή 07-04- 2017 και ώρα 12.00 μ.μ. Μετά την ημερομηνία αυτή, δε θα πραγματοποιείται καμία αλλαγή στη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών.