Κοινοποιούμε τους πίνακες με τα μόρια μεταθέσεων

1. από περιοχή σε περιοχή και από περιοχή σε περιοχή σε  ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου, σχολικού έτους 2017-18, ως εξής:

Ανακοίνωση

Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή

Από περιοχή σε περιοχή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Εκπαιδευτικοί που δε θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης

Έντυπο ένστασης

  • Ανάκληση της Αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.
  • Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από Παρασκευή 08-12-2017 έως και Πέμπτη 14-12-2017. Μετά την ημερομηνία αυτή, δε θα πραγματοποιείται καμία αλλαγή στη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών.

2. για Βελτίωση – οριστική τοποθέτηση Γενικής Αγωγής (Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ).

Βελτίωση – οριστική τοποθέτηση

  • Επισημαίνεται ότι οι μονάδες για τη συνυπηρέτηση και εντοπιότητα στις αιτήσεις για βελτίωση θέσης – οριστική τοποθέτηση δεν εμφανίζονται στους παρόντες πίνακες, γιατί δεν έχουν δηλωθεί στην παρούσα φάση σχολικές μονάδες προτίμησης.