Ανακοινώνουμε τους πίνακες υποψήφιων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσής μας (σχετ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015, εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.), ως εξής:

Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων

Πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων

Πίνακας υποψηφίων Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Έντυπο ένστασης

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτες μέχρι τη Δευτέρα 08/06/2015 και ώρα 15.00 στη Γραμματεία ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου.

(Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τη μη συμπερίληψη του εκπ/κού Κωστένη Ελευθέριου στον πίνακα των δεκτών υποψηφίων & τη συμπερίληψη της εκπ/κού Καμαριτάκη Μαρία στον πίνακα Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)