Κοινοποιούμε τους πίνακες με τα μόρια μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Braille και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου, σχολικού έτους 2016-17, ως εξής:

Ανακοίνωση

Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή

Από περιοχή σε περιοχή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Νοηματική – Braille

Σε Δ.Σ. διαπολιτισμικής εκπ/σης

Έντυπο ένστασης

  • Ανάκληση της Αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), οπότε και θα
    απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.
  • Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από Τρίτη 21-03-2017 έως και Πέμπτη 23-03-2017. Μετά την ημερομηνία αυτή, δε θα πραγματοποιείται καμία αλλαγή στη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών
  • Οι τελικοί πίνακες για Βελτίωση – οριστική τοποθέτηση Γενικής Αγωγής και για Βελτίωση – οριστική τοποθέτηση Ειδικής Αγωγής (Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου τις προσεχείς ημέρες