Ανάρτηση πινάκων μορίων Δ.Σ. Ανάληψης Χερσονησου μετά την ψηφοφορία

Πίνακας μη αποκλειόμενων υποψηφίων
Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων
Έντυπο ένστασης
Συνέχεια...

Πρόσκληση των εκπαιδευτικών Τ.Υ. σε συνάντηση 5ης ΠΕ Ν. Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 10/03/2016 στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων με θέμα: “Το δίγλωσσο παιδί και οι ανάγκες του”.
Συνέχεια...

Ενημέρωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης επί των προτάσεων των συλλόγων διδασκόντων, των συλλόγων γονέων και των μαθητικών κοινοτήτων

Λήψη συνημμένου
 
Συνέχεια...

Πρόσκληση σε ενδοσχολική επιμόρφωση 5ης ΠΕ Ν. Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στις 09/03/2016 στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο με θέμα: “Με αναστοχασμό και ενσυναίσθηση. Λειτουργικές μορφές επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον και διαχείρισης των προβλημάτων συμπερφοράς με την αξιοποίηση της οικοσυστημικής οπτικής”.
Συνέχεια...

Σεμινάριο 8ης ΠΕ Ν. Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 09/03/2016 στο Δημ. Σχ. Βώρων με θέμα: “Καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση: Εντολές ελέγχου, όψεις και ήχος”.
Συνέχεια...

Περιφερειακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΕ06-Αγγλικής

Λήψη συνημμένου
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 7-03-2016  στο 36ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου.
Συνέχεια...