Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων εκπ/κών στη διαδικασία κάλυψης της θέσης του προϊστάμενου του τμ. εκπ/κών θεμάτων

Πρόσκληση
Υπουργική απόφαση
Διευκρινίσεις ΥΠΠΕΘ
Υπόδειγμα αίτησης
Υπεύθυνη Δήλωση
Συνέχεια...

Προκηρύξεις θέσεων Προϊσταμένων Εκπ/κών Θεμάτων / Διευθυντών Δ.Σ., Διευθύνσεων Π.Ε. (πλην Ηρακλείου) – Ενημερώνεται συνεχώς

Προκηρύξεις προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων
Προκηρύξεις διευθυντών Δ.Σ.
(τα περιεχόμενα των παραπάνω συνδέσμων ανανεώνονται συνεχώς)
Συνέχεια...

Επιμορφωτική ημερίδα 7η ΠΕ Ν. Ηρακλείου με θέμα ‘Οργάνωση και λειτουργία του σχολικού χώρου/χρόνου. Μια άσκηση για τον Σύλλογο Διδασκόντων’

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Επιμορφωτική ημερίδα 3η ΠΕ με θέμα: ‘Διαμορφώνοντας κουλτούρα μαθησιακής διαδικασίας για την Πρώτη τάξη’

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε μαθητές/τριες με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δεξιότητες: Συζήτηση Κριτικού Αναστοχασμού

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...