Ανακοίνωση σχετικά με τη προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) και ΠΕ70 (Δασκάλων)

Ανακοίνωση
Κενά ΠΕ60
Κενά ΠΕ70
Κενά ΣΜΕΑΕ
Σύστημα υποβολής αιτήσεων
Συνέχεια...

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών κλ. ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) & ΠΕ70 (Δασκάλων), σε λειτουργικά κενά

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που μετατάχθηκαν από την Β/θμια στην Α/θμια Εκπαίδευση

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου – Αύγουστος 2015

Αύγουστος 2015
Συνέχεια...

Ανακοίνωση σχετικά με τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 του Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...