Βραδιά Ερευνητή, συνέδριο περ/κής αγωγής για τη θάλασσα, Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διημερίδα με θέμα Καινοτόμα Προϊόντα και Υπηρεσίες, Διεθνές Έτος Φωτός 2015, Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, καμπάνια Μπάκι, το Κυκλοφοριακό Φιδάκι, Επιμόρφωση για λειτουργία μέσων ενημέρωσης

Λήψη συνημμένων
Συνέχεια...

Χαιρετισμός Σχολικής Συμβούλου 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ηρακλείου-Προγραμματισμός εκπ/κού έργου

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατ’ οίκον διδασκαλία

Λήψη συνημμένου
Αίτηση χορήγησης άδειας υπερωριακής απασχόλησης σε προγράμματα κατ’ οίκον διδασκαλίας
Συνέχεια...