Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Πατρών διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Μουσική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Παρελθόν, παρόν και μέλλον», στην Πάτρα από 12 έως 13 Απριλίου 2019 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Απώτερος στόχος του συνεδρίου είναι να διατυπωθούν προτάσεις για την αντιμετώπιση των χρονιζόντων προβλημάτων των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων και συνακόλουθα την αναβάθμιση της μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, σε όλες τις βαθμίδες.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και στα τηλέφωνα: 6981173993 και 2613019948.