Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Επιλογές:ΣΗΜ.: Όταν η είσοδος γίνει με τη χρήση των κωδικών του σχολείου, είναι δυνατή και η άμεση επικύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται, ενώ όταν η είσοδος γίνει χωρίς τη χρήση κωδικών απαιτείται, σε δεύτερη φάση, να εισέλθει ο Διευθυντής/ντρια - Προϊστάμενος/μένη για να προβεί στην επικύρωση των στοιχείων ή στις απαραίτητες διορθώσεις, αν και εφόσον υπάρχουν παρατυπίες.